Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8

O škole ZŠ Čejkovická

A moderní výukové trendy s využitím dataprojektorů, mobilní či pevné výpočetní techniky (tablety, PC apod.).

Více informací

Anglický jazyk je vyučován již od 1. ročníku, na 2. stupni si žáci volí mezi studiem německého a španělského jazyka. Nepovinnou formou nabízíme i jazyk ruský.

Více informací

Od 2. stupně nabízíme rozšířenou výuku v rámci následujících modulů – Humanitně jazykového, Přírodovědně technického či Sportovního (florbal).

Více informací

Žáci si mohou vybírat z 30 kroužků. Od konverzací v cizím jazyce, přes čtenářskou či počítačovou gramotnost, až po sportovní činnosti typu florbal, či sebeobran

Více informací

Naše školní družina je k dispozici pro všechny žáky 1. – 5. ročníků.

Více informací

Wi-Fi připojení mohou užívat učitelé (neomezeně) i žáci (výukové stránky).

Více informací

V rámci stravování mají žáci možnost dostávat kromě obědů i dopolední svačinky s rozlévaným nápojem za velmi přijatelnou cenu 8 Kč/svačinu.

Více informací

Škola je vybavena vstupním kamerovým systémem, funguje vrátnice s celodenním provozem, jsou učiněna opatření zamezující pohybu cizích osob ve škole.

Více informací

Co je u nás nového

Všechny aktuality