Dnes je 17. 02. 2019
Svátek má Miloslava
Facebook
Školní časopis
Grapes_3_20162017_titulní strana
Zřizovatel

Zřizovatelem je Statutární město Brno

znak Brna

Komerční okénko

Nabízíme pronájem víceúčelové sportovní haly - v tuto chvíli jsou již volné jen některé víkendy (info: tereza.martinkova@zscejkovicka.cz), dále přednáškové auly, kuchyňky aj. výukových prostor (info: zdenka.martinkova@zscejkovicka.cz).

Asynchronous e-learning system
Park
Nutri Academy
Krouzky
Kinball
Hope

Sedmáci a osmáci v televizi

3. 11. 2018 – přihláška … 10. 1. 2019 – telefonát … 7. 2. 2019 – směr Ostrava. Cesta do studia České televize v Ostravě-Radvanic&iac více...

Námořnický DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NÁMOŘNICKÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (Plavba Čejkovickou) se bude konat dne 28. 2. 2019 od 8 do 17h. Více viz přiložený leták. více...

Zimní radovánky ve školní družině

Jak peřina za peřinou, po obloze mraky plynou. Pár těch peřin puklo mrazem, peří se z nich sype na zem. Pojďte děti, máme práci! Ať tu stojí sněhuláci! Obsah více... fotky...

Bruslení

S příchodem zimního období začala i bruslařská sezona. Konečně!!! Stejně jako minulý rok tuto událost žáci i pedagogové ZŠ Čejkov více... fotky...

Děti pomáhají dětem

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM Již několikátým rokem se naše škola zúčastnila dobročinného projektu Fondu Sidus, jehož cílem je získ&aacut více...

Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky 2019

Vážení rodiče, rádi bychom Vám a především Vašim dětem - našim budoucím žáčkům - nabídli možnost zúčastnit se edukativně stimulačních skupinek pro předškoláky, které pomáhají s bezproblémovým přechode více...

Nabídka kurzů angličtiny

Vážení rodiče, pro 2.pololetí ve školním roce 2018/2019 byly spuštěny registrace ke kroužkům angličtiny na ZŠ Čejkovická akreditovanou jazyko více...

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně

Projekt Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně je spolufinancován Evropskou unií. Bude plošně pod více...

Změna termínu

POZOR ZMĚNA TERMÍNU Termín vlastivědné vycházky “Za jesličkami na Vranov” se posouvá na 26. ledna 2019. Stávající přhlá více...

Vánoční besídka ve školní družině

Ve čtvrtek 20.12.2018 jsme měli ve školní družině Vánoční besídku. Zazpívali jsme si vánoční koledy a děti dostaly do družinek nové hračky. více... fotky...

Zápis na ZŠ

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v termínu 5. dubna 2019 (pátek) od 14 do 18h a 6. dubna 2019 (sobota) od 9 do 13h.

Náhradní termín zápisu: 12. dubna (pátek) od 14 do 18h.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

V případě, že budete žádat pro své dítě odklad nástupu do první třídy, nutno tuto žádost podat v termínu zápisu dítěte (5., 6., 12. 4.)!


POSTUP před zápisem:

1. Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz v termínu od 1. 3. 2019 vyplní rodiče žádost k přijímacímu řízení. Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost je pak třeba DONÉST s sebou na termín zápisu!

Prosím o vyplnění těchto údajů dle § 28, odst. 2 a 3 školského zákona č.561/2004 Sb.:

2. Před vlastním zápisem v termínu od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019 je nutno provést na http://zapisdozs.brno.cz elektronickou registraci času zápisu - výběr termínů bude spuštěn od 1. 3. 2019 v 00.00. Tato registrace umožní výběr konkrétního dne, času a místnosti zápisu a odpadá díky tomu zdlouhavé čekání na vlastní zápis. V jiném případě bude nutné čekat na volné místo.

POSTUP při zápisu:

Na vlastní zápis si s sebou prosím přineste:


Právní úprava  základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Informace a pokyny  pro rodiče  k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy

Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku, kteří jsou již do ZŠ přijati, mohou však být školou vyzváni, aby se k zápisu opakovaně dostavili. Ti, kteří přijati nebyli, musí ve vybrané škole o přijetí  opětovně požádat. Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.

 Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzuje se  zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů apod.. Ve školách  se dbá na to, aby vše probíhalo zábavnou formou a  děti nemusely mít ze zápisu žádné obavy.  

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?

Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní   hygiena, udržování pořádku).
Měl by zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku.
Měl by dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly.
Měl by umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod..  
Měl by respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým.
Měl by znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště.

 


[6. 2. 2019 12:50:19] [Admin Syst.]