Dnes je 18. 07. 2019
Svátek má Drahomíra
Facebook
Školní časopis
Grapes_3_20162017_titulní strana
Zřizovatel

Zřizovatelem je Statutární město Brno

znak Brna

Komerční okénko

Nabízíme pronájem víceúčelové sportovní haly - v tuto chvíli jsou již volné jen některé víkendy (info: tereza.martinkova@zscejkovicka.cz), dále přednáškové auly, kuchyňky aj. výukových prostor (info: zdenka.martinkova@zscejkovicka.cz).

Asynchronous e-learning system
Park
Nutri Academy
Krouzky
Kinball
Hope

Adventure golf

Dne 26. 6. 2019 šli borci z 8. A vyzkoušet adventure golf. Mrkněte na fotky a posuďte, jak jim to šlofotogalerie více...

Osmáci na Bílé hoře

Část třídy 8. A se 27. 6. 2019 vydala na Bílou horu pohodově strávit dopoledne před koncem školního roku. Na programu byly nově také míčov& více...

Změna školní jídelny od školního roku 2019/20

Změna školní jídelny od školního roku 2019/2020 Nová jídelna: Školní jídelna Brno, Úvoz 55, příspěvková or více...

Vyhlášení Soutěže o nejlepší ovocný koláč

Vyhlášení Soutěže o nejlepší ovocný koláč Čtvrtý ročník naší tradiční soutěže se opět konal v červnové více... fotky...

Cvičná expedice DofE

O víkendu 15. a 16. 6. 2019 se vydali 4 stateční z 8. A (Erik, Martin M., Tereza a Kamila) na cvičnou expedici s názvem “Údolím říčky Bobravy”. Tr více...

Provoz ŠD 28.6. 2019

V pátek 28.6. bude provoz Školní družiny od 7:00 do 15:00 hodin. více...

Vlastivědná vycházka

Vážení rodiče a milí žáci, zveme Vás na poslední vlastivědnou vycházku v tomto školní roce. Čeká nás vycházka k více...

Zahradní slavnost

Všechny srdečně zveme na letošní Zahradní slavnost. více...

Výlety 8. A

No prostě 1 báseň … bowling v Brně, Wachau v Rakousku, pečení v Kunštátu. Mrkněte na fotogalerii.                    více...

Sběrová soutěž - 5. kolo

Poslední kolo sběrové soutěže se uskuteční ve dnech 17. – 21. června 2019. Sběr lze odevzdávat na obvyklém místě v době: pondělí 15.00 &nda více...

Zápis na ZŠ

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v termínu 5. dubna 2019 (pátek) od 14 do 18h a 6. dubna 2019 (sobota) od 9 do 13h.

Náhradní termín zápisu: 12. dubna (pátek) od 14 do 18h.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

V případě, že budete žádat pro své dítě odklad nástupu do první třídy, nutno tuto žádost podat v termínu zápisu dítěte (5., 6., 12. 4.)!


POSTUP před zápisem:

1. Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz v termínu od 1. 3. 2019 vyplní rodiče žádost k přijímacímu řízení. Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost je pak třeba DONÉST s sebou na termín zápisu!

Prosím o vyplnění těchto údajů dle § 28, odst. 2 a 3 školského zákona č.561/2004 Sb.:

2. Před vlastním zápisem v termínu od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019 je nutno provést na http://zapisdozs.brno.cz elektronickou registraci času zápisu - výběr termínů bude spuštěn od 1. 3. 2019 v 00.00. Tato registrace umožní výběr konkrétního dne, času a místnosti zápisu a odpadá díky tomu zdlouhavé čekání na vlastní zápis. V jiném případě bude nutné čekat na volné místo.

POSTUP při zápisu:

Na vlastní zápis si s sebou prosím přineste:


Právní úprava  základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Informace a pokyny  pro rodiče  k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy

Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku, kteří jsou již do ZŠ přijati, mohou však být školou vyzváni, aby se k zápisu opakovaně dostavili. Ti, kteří přijati nebyli, musí ve vybrané škole o přijetí  opětovně požádat. Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.

 Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzuje se  zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů apod.. Ve školách  se dbá na to, aby vše probíhalo zábavnou formou a  děti nemusely mít ze zápisu žádné obavy.  

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?

Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní   hygiena, udržování pořádku).
Měl by zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku.
Měl by dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly.
Měl by umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod..  
Měl by respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým.
Měl by znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště.

 


[6. 2. 2019 12:50:19] [Admin Syst.]