Dnes je 24. 04. 2019
Svátek má Jiří
Facebook
Školní časopis
Grapes_3_20162017_titulní strana
Zřizovatel

Zřizovatelem je Statutární město Brno

znak Brna

Komerční okénko

Nabízíme pronájem víceúčelové sportovní haly - v tuto chvíli jsou již volné jen některé víkendy (info: tereza.martinkova@zscejkovicka.cz), dále přednáškové auly, kuchyňky aj. výukových prostor (info: zdenka.martinkova@zscejkovicka.cz).

Asynchronous e-learning system
Park
Nutri Academy
Krouzky
Kinball
Hope

Branný den

Dne 29. 4. 2019 se na naší škole uskuteční Branný den žáci zjistí jak se chovat v krizových a mimořádných situacích a mnoho dalšího vše formou praktické ukázky. Další info v přiloženém letáku více...

Noc s Andersenem ve školní družině

V pátek 29.3. 2019 se naše školní družina již po několikáté připojila k celostátní akci na podporu dětského čtenářství - No více... fotky...

Vlastivědná vycházka

Vážení rodiče, milí žáci, zveme Vás na další z našich oblíbených vlastivědných vycházek. Tentokrát se vyd& více...

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

​Okresní kolo ZO se konalo 20. 2. 2019 tradičně na ZŠ a MŠ Milénova. Výsledky byly velmi vyrovnané, práce žáků na prvních mí více...

Školní ples

Máme za sebou již třetí školní ples, který tradičně připravil pro žáky II.stupně žákovský parlament. Ve čtvrtek 7.března se naše jí více... fotky...

Vlastivědná vycházka

Vážení rodiče a milí žáci, zveme vás na další z vlastivědných vycházek z cyklu Znám svůj kraj. Tentokrát zůstaneme v bl& více...

Nabídka příměstského táboru HOPE - Holiday English

Vážení rodiče, rádi bychom pozvali Vaše děti do příměstského táboru HOPE - Holiday English. Týdenní prázdninový kurz Hol více...

Nabídka práce: Pracovník/pracovnice na úklid

Přijmeme na ½ pracovní úvazek, HPP pracovníka/ pracovnici na úklid. V případě zájmu se hlaste na telefonním čísle: 724 383 037 p. Ot. Tesař více...

Čejkovická má talent

Dne 28.2. proběhl další ročník tradiční soutěže pořádané žákovským parlamentem “Čejkovická má talent”. Několik ž&aacut více...

Výsledky sběrové soutěře (2. a 3. kolo)

Výsledky 2. kola sběrové soutěže 2018-19 uzavřeno k 30. 11. 2018 Pořadí tříd: 1. 4. B 263 2 více...

Zápis na ZŠ

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v termínu 5. dubna 2019 (pátek) od 14 do 18h a 6. dubna 2019 (sobota) od 9 do 13h.

Náhradní termín zápisu: 12. dubna (pátek) od 14 do 18h.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

V případě, že budete žádat pro své dítě odklad nástupu do první třídy, nutno tuto žádost podat v termínu zápisu dítěte (5., 6., 12. 4.)!


POSTUP před zápisem:

1. Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz v termínu od 1. 3. 2019 vyplní rodiče žádost k přijímacímu řízení. Na této žádosti bude vygenerován kód dítěte, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost je pak třeba DONÉST s sebou na termín zápisu!

Prosím o vyplnění těchto údajů dle § 28, odst. 2 a 3 školského zákona č.561/2004 Sb.:

2. Před vlastním zápisem v termínu od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019 je nutno provést na http://zapisdozs.brno.cz elektronickou registraci času zápisu - výběr termínů bude spuštěn od 1. 3. 2019 v 00.00. Tato registrace umožní výběr konkrétního dne, času a místnosti zápisu a odpadá díky tomu zdlouhavé čekání na vlastní zápis. V jiném případě bude nutné čekat na volné místo.

POSTUP při zápisu:

Na vlastní zápis si s sebou prosím přineste:


Právní úprava  základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Informace a pokyny  pro rodiče  k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy

Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku, kteří jsou již do ZŠ přijati, mohou však být školou vyzváni, aby se k zápisu opakovaně dostavili. Ti, kteří přijati nebyli, musí ve vybrané škole o přijetí  opětovně požádat. Zahájení povinné školní docházky lze odložit nejdéle do dovršení 8 let věku dítěte.

 Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti, posuzuje se  zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů apod.. Ve školách  se dbá na to, aby vše probíhalo zábavnou formou a  děti nemusely mít ze zápisu žádné obavy.  

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout dle obecných odborných doporučení, aby úspěšně zahájil školní docházku?

Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní   hygiena, udržování pořádku).
Měl by zvládat pravidelný denní režim bez potřeby odpoledního spánku.
Měl by dokázat udržet pozornost a plnit přiměřené úkoly.
Měl by umět držet tužku, stříhat nůžkami, lepit apod..  
Měl by respektovat základní pravidla slušného chování jak k ostatním dětem, tak k dospělým.
Měl by znát svoje jméno a příjmení, jména rodičů a adresu bydliště.

 


[6. 2. 2019 12:50:19] [Admin Syst.]