Projekty

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV

Základní škola Brno je zapojena do
Operačního programu
Jan Amos Komenský
v rámci výzvy
č.02_22_002 s názvem
Šablony pro MŠ a ZŠ I


Specifikace a účel dotace

- zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělání
- zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělání,
včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin
- naše základní škola využívá především personální šablony a to pozice
školního psychologa, asistenta ZŠ a kariérového poradce