Výuka

Výuka na naší škole probíhá v 16 kmenových třídách. V letošním školním roce dokončíme výstavbu 12 nových odborných učeben ve 4NP.

Při výuce využíváme moderních informačních technologii, tradičních metod práce se žáky a soustředíme se na využívání moderních aktivizačních výukových metod.