Zaměstnanci školy

Kontakty na zaěstance školy najde v AES

Ředitel školy +420 725 015 239
Zástupce ředitele pro výchovně vzdělávací činnost +420 725 015 237
Zástupce ředitele pro ekonomickou činnost +420 544 233 629
Školní poradeneské pracoviště +420 775 240 120 
  • Výchovný poradce +420 775 240 120
  • Školní psycholog +420 702 103 892
  • Speciální pedagog +420 605 962 397
  • Metodik prevence +420 544 233 629
Školní družina +420 725 442 426
Školní výdejna +420 544 233 629

Konzultační hodiny učtelů