Zaměstnanci školy

Pokud chcete kontaktovat vyučujícího,prosím využijte školní informační systém Škola OnLine

Ředitel školy: Jiří Odehnal +420 725 015 239 / jiri.odehnal@zscejkovicka.cz
Zástupce ředitele pro výchovně vzdělávací činnost: Petr Sehnal +420 725 015 237 / petr.sehnal@zscejkovicka.cz
Zástupce ředitele pro ekonomickou činnost: Otakar Tesař +420 544 233 629 / otakar.tesar@zscejkovicka.cz
Školní poradenské pracoviště +420 775 240 120 
  • Výchovný poradce: Irena Krestýnová +420 775 240 120
  • Školní psycholog: Irena Kučerová +420 604 623 512
  • Speciální pedagog: Kateřina Šostoková +420 605 962 397
  • Metodik prevence: Martina Sklenářová +420 544 233 629
Školní družina, vedoucí školní družiny: Marcela Havlišová +420 725 442 426
Školní výdejna, vedoucí školní výdejny: Alena Benešová +420 544 233 629

Konzultační hodiny vyučujících a zástupci třídních učitelů