Žákovský parlament

Členy ŽP jsou zástupci jednotlivých tříd II. stupně a zástupci 5. ročníku.

Pravidelné schůzky ŽP ve školním roce 2019/20 se konají každý čtvrtek od 13.15 v učebně 5.B

ŽP vedou paní učitelky Daniela Holbová a Alice Ševčíková.

 

Akce ŽP ve školním roce 2018/2019:

 • Halloween
 • Soutěž o nejlepší třídní plakát
 • Mikulášská soutěž pro I.stupeň
 • Vystoupení v domově seniorů Věstonická 
 • Vánoční soutěž pro II.stupeň
 • Soutěž Čejkovická má talent
 • Den přání
 • Školní ples 
 • Barevný den – žlutý den 
 • Návštěva partnerské školy na Slovensku
 • Vinohradské derby – fotbalový turnaj pro 2.stupeň
 • Výtvarná soutěž

 
V​olby do žákovského parlamentu
V​olby do žákovského parlamentu

Ve čtvrtek 24. září 2020 proběhly na Základní škole Brno, Čejkovická 10 volby do žákovského parlamentu, který aktivně působí na škole již několik let jako důležitý prostředek participace žáků na životě školy – zapojování žáků do rozhodování o věcech, které se jich týkají.

Všechny aktuality