Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slider 10
Slider 11
Slider 12
Slider 13
Slider 14
Slider 15
Slider 16
Slider 17
Slider 18

O škole ZŠ Čejkovická

A moderní výukové trendy s využitím dataprojektorů, mobilní či pevné výpočetní techniky (tablety, PC apod.).

Více informací

Anglický jazyk je vyučován již od 1. ročníku, na 2. stupni si žáci volí mezi studiem německého a španělského jazyka.

Více informací

Od 2. stupně nabízíme rozšířenou výuku v rámci následujících modulů – Humanitně jazykového, Přírodovědně technického či Sportovního (florbal).

Více informací

Naše školní družina je k dispozici pro všechny žáky 1. – 5. ročníků.

Více informací

Wi-Fi připojení mohou užívat učitelé (neomezeně) i žáci (výukové stránky).

Více informací

Škola je vybavena vstupním kamerovým systémem, funguje vrátnice s celodenním provozem, jsou učiněna opatření zamezující pohybu cizích osob ve škole.

Více informací

Co je u nás nového

DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM

Dne 3. 6. 2022 se uskutečnil dlouho odkládaný „Den s integrovaným záchranným systémem“. Akce byla určena celému prvnímu stupni, kde si více než 160 žáků prošlo výchovně vzdělávacími či sportovními aktivitami.

Číst článek
Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Číst článek
Knihovna

Začátkem nového roku jsme s prvňáčky navštívili pobočku Knihovny Jiřího Mahena na Vinohradech

Číst článek
Noc s Andersenem

V pátek 1.4. ve školní družině proběhla noc s Andersenem, kterou se tematicky prolínalo 135. výročí narození Josefa Lady.

Číst článek
Všechny aktuality