Tělocvična
O naší tělocvičně:


Na začátku roku 2012 byla při naší škole vybudována nová víceúčelová tělocvična. Hala byla postavena z dotací Magistrátu města Brna a Evropské unie. Podmínkou Evropské unie pro dotaci na výstavbu byla udržitelnost projektu minimálně 5 let.

Primárním cílem výstavby bylo zkvalitnění podmínek pro výuku tělesné výchovy žáků Základní školy Brno, Čejkovická 10, p.o. Druhotným záměrem bylo rozšíření sportovních aktivit pro širokou veřejnost všech věkových kategorií, včetně imobilních občanů na území MČ Vinohrady a města Brna.

  
Hala disponuje:
 
 • hrací plochou o rozloze 648m2 
 • s rozměry 36 x 18 m 
 • o výšce 8 m
 • hledištěm s kapacitou 150 osob, z nichž je 5 míst určeno pro tělesně postižené.
 • 4 šatnami, které pojmou až 120 lidí
 • šatnou pro rozhodčí nebo doppingovou místností
 • šatnou pro veřejnost
 • výtahem, sprchou a sociálním zařízením pro imobilní občany
 • 4 WC 
 • 12 sprchami
 • parkoviště s kapacitou 36 parkovacích míst, přičemž jsou 2 místa vyhrazena pro tělesně postižené.
 
Využití tělocvičny

Naši žáci využívají tělocvičnu od ranních hodin na výuku tělesné výchovy, v odpoledních hodinách – cca od 14:00, je využívána žáky k aktivitám a zájmovým kroužkům (florbal, judo atd.). Hala se otevírá široké veřejnosti cca v 16:00 po naplnění primárních potřeb školy. Je využívaná každý všední den až do 22:00 večerní hodiny – veškeré informace o možnosti pronájmu naleznete ZDE.
Tělocvičnu je možné si pronajmout i pro konání víkendových aktivit a turnajů. Podmínkou víkendového pronájmu je minimální doba pronájmu, tj. 3 hodiny, z důvodu ekonomické efektivnosti. 

 
Kontakty:

Informace o termínech a cenách pronájmů tělocvičny Vám poskytne referentka majetkové správy nebo ředitel školy. Pro jakékoliv dotazy ohledně pronájmů nás neváhejte kontaktovat. 
 
NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 JE HALA PLNĚ OBSAZENA

Volný termín pouze pátek od 20:30 do 22:00

O SVÁTCÍCH A PRÁZDNINÁCH SE HALA NEPRONAJÍMÁ


Kontakt na referentku majetkové správy:

telefon: 733 182 274

e-mail: info@zscejkovicka.cz nebo petra.noppova@zscejkovicka.cz