Školní družina

ZŠ Čejkovická nabízí služby Školní družiny pro všechny naše žáky 1.–5. tříd.

 

Telefon školní družiny
 +420 725 442 426

 
Školní družina slouží k odpočinkové, zájmové a rekreační činnosti dětí v době před a po vyučování.

Ve školní družině máme 5 oddělení. Do družiny chodí děti od 1. po 5. třídu. Maximální kapacita je 180 žáků. Pro svou činnost využíváme čtyři herny v budově školy a dvě třídy v 1. patře školy.

Všechny činnosti probíhají hravou formou, mají děti zaměstnat, pobavit a poučit. Jsou organizovány podle stanoveného režimu ŠD a plánů činnosti.

Režim a provoz školní družiny

Provoz ŠD: 6:30–17:00
  •  ranní ŠD: 6:30–7:45 (příchod)
  •  odpolední ŠD: 11:40–17:00

Provozní informace

11.40–14.00 hod Oběd a odpočinková činnost.
14.00–15.00 hod Různé zájmové činnosti
(Samozřejmě podle potřeb rodičů je možné již nyní si vyzvednout dítě ze šk. družiny.)
13.50–15.00 hod Rekreační činnost
(vycházka nebo pobyt na dětském hřišti – není možný odchod dětí ze ŠD)
15.00–17.00 hod Odchod dětí domů (volné hry, zájmové kroužky)

Oddělení ŠD

Oddělení D1 p. vych. Zdeňka Bárková - I.A, část II.A
Oddělení D2 p. vych. Kristína Hasíková - I.B, část II.B
Oddělení D3 p. ved. vych.Marcela Havlišová - část II.A, III.A
Oddělení D4 p. vych. Zuzana Vardanová. - část II.B, III.B
Oddělení D5 p. vych. Jitka Simona Petlachová - IV.A, IV.B, V.B

Co s sebou do školní družiny

Oblečení na vycházky - vše podepsané


DOBROU NÁLADU :-)Podmínky pro přijetí do školní družiny 

Podmínkou přijetí je řádně vyplněný a odevzdaný zápisní lístek. Rodiče řádně vyplní všechny údaje (zvláště kdy a s kým bude dítě ze školní družiny odcházet - samo nebo v doprovodu rodičů, popř. sourozenců, kontakt na rodiče, ..)

Platba za školní družinu

Platba je poukazována 2krát ročně na účet školy - po obdržení variabilního symbolu dítěte.

Poplatek byl stanoven podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.https://photos.app.goo.gl/4iieDzP4tqxvoCWe8