Zájmová činnost (kroužky)

Škola organizuje  kroužky, seznam kroužků bude zvěřejněn začátkem září. V případě zájmu je nutno odevzdat vyplněnou přihlášku.