Adaptační den - 2. ročník

23. září byl krásný slunečný den. Pro žáky 2. tříd to byl den adaptační. V tomto dni jsme se neučili, ale hráli jsme spoustu her. Jakých?! No přece těch, které nás učily vzájemné spolupráci při řešení různých úkolů a situací. Vedly nás samozřejmě i ke vzájemnému poznávání. Den jsme si parádně užili. 
D. Mádrová