Den otevřených dveří

Na ZŠ Brno, Čejkovická 10, proběhl  27. 2. 2020 Den otevřených dveří. Rodiče současných i budoucích žáků si v rámci něj mohli prohlédnout prostory školy, ale především v čase od 8 do 11 hod. měli možnost navštívit výuku v kterékoliv třídě. 

Od 15:30 do 17:00 hod. pak někteří učitelé ukázali svou kreativitu a nachystali dětem zábavné soutěže v indiánském duchu. Nechyběly ani rozhovory s učiteli a vedením školy. Po skončení soutěží si mohli malí a usměvaví „indiáni “ vyzvednout malou odměnu u „náčelníka” (pana ředitele). 

Závěrečnou tečkou byla beseda se speciální pedagožkou Kateřinou Šostokovou na téma Nástup dítěte do 1. třídy.  

FOTOGRAFIE