​Empík chodec

V prvním únorovém týdnu se žáci třetího ročníku zúčastnili dopravní výchovy na Riviéře. Cílem bylo prohloubit získané znalosti z prvouky o pohybu na pozemních komunikacích. Zopakovali jsme si správný způsob přecházení vozovky, přechodů, podchodů a nadchodů. Odhalili jsme různá úskalí v silničním provozu a zdůraznili jsme si důležitost přítomnosti reflexních prvků. Díky videu jsme mohli také porovnat délku  brzdné dráhy tramvaje a automobilu. Příští rok naše získané teoretické znalosti ověříme v praxi jako cyklisté.