​Empík cyklista

V úterý 13. 10. se třídy 4. ročníku zúčastnily programu Empík cyklista na Dopravním hřišti Riviéra Brno. V minulém školním roce si žáci osvojovali zásady bezpečného chování v silničním provozu z pohledu chodce a letos si svoje znalosti a dovednosti prohloubili z pohledu cyklisty. Zopakovali si, co která dopravní značka znamená, jak správně reagovat na světelnou signalizaci semaforu. Poté co si tyto informace osvěžili teoreticky, nezbývalo než se pokusit je přetavit do praxe. Připravenou trasu si žáci napřed prošli pěšky a poté si ji zkusili projet na kole. Vše samozřejmě za přítomnosti strážníků městské policie. Tento den jsme si všichni moc užili. 

FOTOGRAFIE