Empík cyklista

Ve dnech 21. a 23. září 2021 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili prvního bloku dopravně výchovného programu „Empík cyklista“ na Dopravním hřišti Riviéra, který již několikátým rokem pořádá Městská policie Brno. Cílem této akce je zvýšit bezpečnost našich žáků nejen při cestě do školy, ale také je seznámit  s pravidly silničního provozu. 

     Dopravně výchovná akce byla rozdělena celkem na 2 bloky, a to jak na část teoretickou, tak i praktickou. V první části se žáci nejprve ve třídě seznámili s povinnou výbavou kola, s dopravními značkami a základními pravidly silničního provozu. V druhé části si  vyzkoušeli interaktivní test, kde na otázky odpovídali pomocí elektronického zařízení a to je velmi bavilo. Test se skládal celkem z 12 otázek zaměřených na dopravní značky a různé dopravní situace, se kterými se mohou žáci na kolech v silničním provozu setkat. Po úspěšném absolvování testu následovala závěrečná část praktické výuky, kde jim strážníci městské policie ukázali všechny dopravní značky na hřišti a současně je seznamovali s řešením různých typů křižovatek. Poté následovala výuková část na výcvikových kolech, kde žáci měli možnost zajezdit si a vyzkoušet získané vědomosti v praxi. Ti, kteří měli z jízdy na kolech obavy, mohli použít koloběžky.

     Na akci i zpět ke škole nás odvezl autobus MHD, který zajistil Dopravní podnik města Brna. Akce „Empík cyklista“ byla velmi zdařilá, žáci se zde setkali s vysoce profesionálním přístupem policistů, kteří se  jim celé dopoledne maximálně věnovali, a to jak při seznámení se s pravidly silničního provozu v rámci teoretické přípravy, tak i na dopravním hřišti při praktické části výukového programu. Všichni  měli z této akce velkou radost, protože si zřejmě i uvědomovali význam získaných a do budoucna pro ně důležitých znalostí. Přálo nám také velmi krásné počasí, které tuto vydařenou akci ještě umocnilo.

     Žáci čtvrtých ročníků se vzdělávacího programu „Empík cyklista“ zúčastní v letošním školním roce ještě dvakrát, a to v dubnu a červnu 2022.

 

Mgr. Jessica Baldelli (třídní učitelka, 4.B)