Environmentální projektový den

V měsíci září se pro 4. ročník uskutečnil environmentální projektový den zaměřený na ochranu přírody a krajiny, na rozvoj finanční gramotnosti, kritického myšlení a na vzájemnou spolupráci. Úvodem projektového dne jsme se s tématem seznámili v kmenových třídách a následně jsme se přesunuli na exkurzi do „Vážím si - Bezobalového obchůdku – Brno Vinohrady“. Paní majitelka nám ochotně přiblížila fungování obchůdku a bezobalového nakupování. Žáci si tam vyzkoušeli pití přes slaměné brčko, ochutnali nevšední druhy obilovin v podobě kaší. Svůj degustační zážitek zaznamenávali do hodnotícího archu. Dále si žáci prakticky zopakovali jednotky hmotnosti při vážení zboží a jeho zadávání do pokladny. Mohli si tak na vlastní kůži vyzkoušet proces prodeje. Na posledním stanovišti jsme se vrátili ke způsobu života našich předků a úspěšně se zhostili ručního praní pomocí valchy. Na projektový den jsme navázali i ve výtvarné výchově a vyrobili jsme si plakáty zachycující bezobalové nakupování očima dětí. Tímto celým dnem jsme si ukázali další možnost, jak můžeme naším chováním a rozhodováním ovlivnit kvalitu života na naší planetě. Všichni jsme si den moc užili. 

FOTOGRAFIE