LVK II. stupně

27 lyžařů a snowboarďáků z 6. až 9. třídy zažilo během 6 dní na LVK 2. stupně v Malé Morávce mnoho nevídaných proměn. Zejména projevili odhodlání při lyžování za deště, sněžení, prudkého vichru a konečně poslední den si vychutnali jízdu za slunného odpoledne. Při 14 km dlouhé pěší výpravě do Karlovy Studánky a zpět zbylo všem dostatek sil na koulovačku i přes štípání sněhových jehliček do mrznoucích tváří. Pokračování se opět strhlo v následujícím odpoledni před hotelem Neptun, ovšem doplněné hrou Na pána hory ve sněhové závěji se skoky či kotouly do sněhu. Ve večerních lekcích tance jsme ovládli ptačí tanec, letkis, Zorbův tanec a to vše jsme zakončili živelným zaujetím pro just dance či disco. K naplnění odkazu kalokagathie zbylo nasát vědomosti z přednášky o první pomoci, z mnoha kvízů, her nebo soutěží či scének z nejrůznějších oblastí.
Miroslav Malý