Nadstandardní výuka jazyků

Anglický jazyk je vyučován již od 1. ročníku, na 2. stupni si žáci volí mezi studiem německého a španělského jazyka. Spolupracujeme se Základní školou v Prievidzi ohledně výměny zkušeností a vzájemných žákovských návětěv