Návštěva předškoláků ve školní družině

V březnu jsme v naší škole opět přivítali předškoláky z vinohradských mateřských škol.Tentokrát si děti prohlédly oddělení školní družiny,kde pro ně p. vychovatelky připravily zábavný program.

Společně jsme si zahráli různé vědomostní hry, zazpívali, popovídali si a děti si také vyrobily velikonočního zajíčka. Na závěr jsme prozkoumali celou školu, podívali jsme se, kde jsou jednotlivé třídy, jídelna a tělocvična. 

Dětem se ve škole moc líbilo. Domů si odnesly pamětní listy jako upomínku na dnešní den.
                                         
Bárková Zdeňka
vychovatelka ŠD