Patronát deváťáků nad prváky

Také letos začala spolupráce deváťáků a nás, malých prvňáčků. První školní den nás deváťáci doprovodili do našich nových tříd, usadili nás na místo, pomohli s aktovkou. Další školní dny jsme společně šli ruku v ruce do jídelny, kde nám deváťáci usnadnili vyzvednutí obědů. Jsme rádi, že jsme získali nové kamarády, na které se můžeme kdykoli obrátit. S panem ředitelem a p. uč. Malým nás čekala výprava do tělocvičny, kde se z nás stali rybáři a rybičky. Ve středu 4. 9. 2019 nás pan ředitel a pan zástupce vzali na prohlídku školy. Na jejím konci se z nás stali učitelé, jelikož jsme se usadili ve školní sborovně.