Po stopách brněnských pověstí

Žáci si užili výuku literatury přímo v centru Brna

Žáci šestých ročníků měli možnost vyzkoušet si zážitkové učení přímo v centru města Brna. 

Cílem výuky s názvem „Po stopách brněnských pověstí“ bylo nejen seznámit se s tímto literárním žánrem, ale i orientovat se podle mapy, samostatně se rozhodovat a řešit problémy a týmově spolupracovat.

S tématem se všichni seznámili již předem ve škole, takže do hry vstupovali vybaveni základními informacemi.

Každá skupina obdržela zjednodušenou mapu centra města Brna s označením ulic v okolí náměstí Svobody, kde se nacházelo hlavní stanoviště. Na mapce byla otazníkem vyznačena místa, kam se mají žáci dostat a tam hledat nějakou věc, ke které existuje určitý příběh, zapsat ji do mapky a zároveň i název budovy, ve/na které je věc umístěna. Po návratu na stanoviště bylo jejich úkolem popsat svůj objev. Při správném vyřešení se mohli vydat za dalším otazníkem. 

Bylo zábavné sledovat jejich hledání a návraty – Našli? Nenašli? To není ono, tak znovu. Někteří se ptali na radu i kolemjdoucích. Nakonec se vše podařilo vyřešit v daném časovém limitu. 

Pod otazníky bylo ukryto 5 předmětů. Jakmile našli poslední, vrátili se na stanoviště, kde dostali pracovní list s otázkami k jednotlivým příběhům. Jejich vyřešením se dopracovali k závěru, že předměty byly skutečné, ale příběhy vymyšlené. Tím dospěli do cíle - k závěrečné definici pověsti.

Nuda to určitě nebyla, pro některé skupiny to byl zároveň i sportovní výkon ☺. Tak zase někdy příště.

Fotografie
 

Daniela Holbová