Podpora pro rodiče při distanční výuce

Poskytovatelé programů PP pro rodiče připravili například:

Tipy pro rodiče a učitele co vyzkoušet s dětmi, když jim není dobře – seznam 30 tipů,
co mohou zkusit doporučit dítěti, které se necítí dobře
10 tipů pro rodiče do náročného období
Co dělat doma...- tipy na volnočasové aktivity
Online seriál Prevence z obýváku
Jak s dětmi mluvit o koronaviru
Pracovní listy zaměřené na rozvoj psychosociálních kompetencí
Jak mluvit s dětmi o kyberšikaně – postupně budou vytvořeny i další podpůrné
materiály Jak s dětmi mluvit o..., které budou volně dostupné zde
Lasagne - pracovní list zaměřený na možnosti aktivit v této omezené době, instrukce
k vyplnění zde