Přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na PZ na SŠ

Vážení zákonní zástupci, 
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky.  Docházka do školy není povinná. 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy nebo vhodit do schránky školy u vránice do 7. 5. 2020 včetně.:
  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ke stažení již brzy,
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) ke stažení
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

S ohledem na výše uvedené informace vás prosím o zpětnou vazbu k účasti vašeho syna/dcery ve škole prostřednictvím hlasování v AES nejpozději do 6. 5. 2020.
 

Děkuji za pochopení. 
Jiří Odehnal, ředitel školy