Rekonstrukce 4NP

V současné době probíhá ve 4NP výstavba nových odborných učeben a rekonstrukce střechy. Tyto práce budou pokračovat až do konce roku 2019, resp. do začátku 2020. Práce ve 4NP nijak zásadně nenaruší výuku na ZŠ Čejkovická.___