Sametová revoluce

V pátek 15. 11. se na naší škole konal projektový den, během něhož jsme si připomněli události Sametové revoluce a také některé kapitoly z dějin 20. století v Československu. Žáci trávili celé dopoledne na stanovišti, které si dopředu vybrali podle toho, co je z nabídky zaujalo. A bylo jistě z čeho vybírat – módní přehlídka a retro výstava, návštěva muzea, kreslení revolučních transparentů, zpěv písní, které byly za komunistů zakázány, zhlédnutí programů pro děti, které vysílala slovenská televize, a mnohé další. Den jsme začali vyslechnutím písně Náměšť Jaroslava Hutky a poté už se každé stanoviště věnovalo své práci. Během dne se žáci dozvěděli nové věci a sami přispěli ke všeobecnému veselí některými rodinnými historkami, které se odehrály v minulém režimu. Výstupem práce jsou videa nebo fotografie, na nichž žáci prezentují své nové znalosti. Na jednom ze stanovišť se rozebírala situace šlechtických rodů za komunistů a na základě toho vznikla dvě videa, na nichž žáci v roli šlechticů hovoří o svém životě v emigraci, kam odešli po únorovém převratu. Do svých rolí se vrhli po hlavě, vyrobili kostýmy a rekvizity a osvědčili se také jako komediální herci. Celý den se nesl ve veselé náladě. Kulaté výročí revoluce jsme si připomněli důstojně, ale s dobrou náladou.