Školní družina pro celý 1. stupeň

Naše školní družina je k dispozici pro všechny žáky 1. – 5. ročníků.