Volby do ŽP

Žáci na Čejkovické si vyzkoušeli skutečné volby. V září proběhly na Základní škole Brno, Čejkovická 10 volby do žákovského parlamentu, ve kterých žáci volili své zástupce.

Žákovský parlament aktivně působí na ZŠ Čejkovická již několik let jako důležitý prostředek participace žáků na životě školy – zapojování žáků do rozhodování o věcech, které se jich týkají.
Třídní kolektivy 5.- 9. ročníku si nejdříve vyrobily občanské průkazy a připravily kandidátky se seznamem zájemců o členství.

V den voleb se postupně dostavily do volebního prostoru před aulou, kde na ně již čekala volební komise sestavená ze stávajících členů.

Volební komise si nejdříve po předložení občanských průkazů označila účast voličů v připravených seznamech tříd a následně voliči obdrželi kandidátky. Jejich úkolem bylo přistupovat jednotlivě ke skutečné volební urně se znakem České rebubliky, označit dvě jména na kandidátce a vhodit ji do urny. 

Voliči měli také možnost nevolit, ale této možnosti nevyužil nikdo. 

Celkem bylo odevzdáno 123 platných hlasů. Do žákovského parlamentu bylo pro školní rok 2019/2020 zvoleno 23 členů.

Žákovský parlament čeká ve školním roce 2019/2020 řada úkolů - propojovat žáky různých ročníků a podílet se na pozitivním klimatu na škole organizováním různých soutěží a prožitkových aktivit, zajištovat spolupráci s partnerskou školou ze Slovenska a mnoho dalších.

Všichni zvolení členové budou ve čtvrtek 10.10. 2019 v aule slavnostně uvedeni do funkce vedením školy, předáním certifikátů a podepsáním smluv. 

Přejeme nově zvolenému žákovskému parlamentu úspěšný školní rok.

Fotografie