Výlet do lednice

Na závěr školního roku žáci pátého ročníku vyrazili na jižní Moravu. V úterý 15. 6. jsme v doprovodu paní průvodkyně odjeli do Lednicko-valtického areálu, který je zapsán na seznamu památek UNESCO. Prohlídku jsme započali plavbou lodí po ramenech řeky Dyje, kdy jsme si mohli prohlížet ptáky a hmyz žijící v dosahu koryta řeky. Plavbu jsme ukončili u Minaretu, který běžně funguje jako romantická rozhledna a je zároveň jediným minaretem na území naší země. Od Minaretu jsme se prošli parkem až zpět k zámku, kde na nás čekala prohlídka reprezentačních sálů, které sloužily především k pořádání plesů a společenských akcí. Po prohlídce zámku jsme se museli posilnit svačinou a nakoupit domů dostatečné množství suvenýrů. V druhé části dne jsme se vydali do obce Čejkovice, ve kterých se nachází Bylinkový ráj, kde bylo možné se podívat z vyhlídky do kraje, projít si bosou nohou chodníček s nejrůznějšími povrchy, nakoupit domů místní výrobky z bylin, osvěžit se u pítka a především se pohoupat v obrovské síti. Výlet jsme si v krásném počasí všichni moc užili.

Jana Kuřátková, Irena Krestýnová