Základní informace ke znovuotevření škol

Částečné otevření ZŠ se řídí následujícím dokumentem:

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 


Potřebné dokumenty pro ZZ

Čestné prohlášení - odevzdává se před vstupem do školy

Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ke stažení již brzy