Oznámení rodičům

Od 1. 7. 2019 probíhá na naší škole rekonstrukce střechy a výstavba nových odborných učeben ve 4NP. Provoz školy v průběhu školního roku nebude nijak zásadně omezen. Organizačním řádem bude ošetřen pouze vstup do budovy školy a pohyb na školním hřišti. Dokončení rekonstrukce je plánováno na začátek roku 2020.

Fotografie z rekonstrukce

Nové fotografie

.